Priests

Sri Narayanachar Lakshminarasimha Digalakote

Sri Chenkilathu Madham Easwaran Nampoothiri

Sri Janakiram Marthi

Sri. Ramesh Babu Potukuchi

Sri Narayana Bhattar

Sri Janakiram Marthi

Sri Shankara Gurukkal

Sree Venkatacharyulu Kumanduri

Sri Rakesh Bhatt

Sri Roopesh Acharya

Sri Ashwin Sivam

Sri Sanjeev Mahajanam

Sri Murali Shankar Shastri